အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

3D Glass Fibric

ကုန်တယ်ကမ်းနားလမ်းဖျာပြီးတော့ယက် Roving

ဖန်မျှင်ထည် Roving

FRP တံခါးပေါက်

Multiaxial အထည်